Hvor mye koffein inneholder ORGANICS Bitter Lemon by Red Bull?

ORGANICS Bitter Lemon by Red Bull er en leskedrikk, IKKE en energidrikk. ORGANICS Bitter Lemon inneholder ikke koffein.